TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wytyczenie obiektu budowlanego na działce jest to jedna z najbardziej odpowiedzialnych czynności geodety! Pamiętaj, aby zweryfikować kompetencję firmy, której zlecisz tak ważne zadanie. Nawet drobny błąd może Cię kosztować wiele nerwów i stresów, które zafunduje nam nie rzetelny geodeta. Wytyczenie to de facto rozpoczęcie faktycznego procesu budowlanego. Jeśli źle zaczniesz może się do ciągnąć za Tobą przez cały okres budowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę początkiem realizacji budowy jest wytyczenie przez geodetę obiektu na gruncie.  Do przeprowadzenia wytyczenia geodeta potrzebuje projekt, który został złożony do urzędu. Na podstawie:

dokonujemy wytyczenia osi (lub innych elementów konstrukcyjnych) na ławach. Przekazujemy szkic z tyczenia kierownikowi budowy, oraz kopię wykonawcy. Zakładamy reper roboczy – punkt o określonej wysokości. Zazwyczaj jest to górna krawędzi deski, na której jest zaznaczona oś. Robimy wpis w dzienniku budowy z informacją o przeprowadzonym tyczeniu.

Tyczenie przez geodetę powinno gwarantować nam, że mamy prawidłowe usytuowanie budynku w terenie, zgodnie z założeniami w projekcie – odległości od granic, odległości od innych obiektów, prawidłowy wymiar naszego budynku.