PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Od czego zacząć?

Najpierw należy skontaktować się z geodetą w celu konsultacji jakie mamy możliwości co do podziału naszej nieruchomości.
Często mylimy pojęcia. Chcemy zrobić wznowienie znaków granicznych, a dzwonimy do geodety i mówimy o podziale działki i odwrotnie. Również często podział nazywamy „wytyczeniem działki”. Jeżeli nie wiemy jak nazwać, to co chcemy zrobić, możemy łatwo to sobie wyobrazić. Jeżeli chcemy jakąś część swojej działki przekazać dziecku, lub sprzedać, to musimy mieć osobną działkę, żeby pójść do notariusza i to przepisać. Wtedy mamy do czynienia z podziałem, przykładowo mamy jedną działkę, gdzie część chcemy dać dziecku to musimy ją wydzielić. W wyniku pracy geodety powstaną dwie nowe działki. Jedną sobie zostawiamy, a druga przepisujemy. Taka czynność w prawie nazywa się: „podział nieruchomości” – dalej tak będzie to określane.

W jakim trybie można dokonać podziału

Nie będziemy wnikać w szczegóły, ale one są tutaj najważniejsze, bo na jakieś podstawie musimy tego podziału dokonać i uzyskać działki, które będą spełniały oczekiwania inwestora (w przypadku działek budowlanych). Zdarzają się działki, na których nie można wybudować BUDYNKU, a w planie są jako budowlane, np. współczynnik powierzchni zabudowy nie pozwala wybudować większego budynku niż 60m2. Bardzo ważne przed wszczęciem procedury podziałowej jest ustalenie warunków, jakie opisano w MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego).