MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jeżeli chcesz rozpocząć budowę:

– domu
– przyłączy mediów
– innych obiektów

… czyli potrzebujesz mapy do celów projektowych, która niezbędna jest w procesie usytuowania obiektów budowlanych na Twojej działce

PRZEZNACZENIE

Przy realizacji inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

 

PROCEDURA

Mapę do celów projektowych wykonuje się w oparciu o zgłoszenie jej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonując jej zgłoszenia. Na podstawie prac terenowych i kameralnych zostaje opracowana dokumentacja, którą następnie składa się do urzędu w celu jej weryfikacji. Po pozytywnym przyjęciu jej do zasobu dysponujemy mapą, którą możemy złożyć razem z dokumentacją projektową do wydania decyzji pozwolenia na budowę.

 

CZAS

Czas opracowania mapy na podstawie pomiaru w terenie, bez urzędu: 2 tygodnie
Czas opracowania mapy razem z oczekiwaniem na kontrolę urzędu: 1 miesiąc

 

PROBLEMY

Podstawą opracowania porządnie wykonanej mapy do celów projektowych jest poświęcenie czasu geodety na zajęcie się istotnymi elementami mapy. Prawo jednoznacznie określa co powinno być przez geodetę sprawdzone, pomierzone, opracowane, jednakże jakoś wielu firm pozostawia wiele do życzenia. Mapa do celów projektowych jest punktem wyjścia przy procesie projektowania, a co dalej za tym idzie – przy procesie tworzenia całej inwestycji. Jeśli geodeta na samym początku nie wskaże odpowiedniego kierunku problemy BĘDĄ piętrzyć się do końca budowy, a w najbardziej krytycznym momencie – odbioru, okaże się, że trzeba zrobić projekt zamienny, bo mapa była po prostu zła.
Głównym, najważniejszym problemem z jakim się mierzymy jest podejście do własnej pracy, ponieważ możemy oddać dokumentację do urzędu poświęcając co najwyżej kilka godzin na prace pomiarowe i opracowanie dokumentacji! Urząd sprawdza nasze papiery pod kątem prawa – zgodności z przepisami, jeśli nic nie znajdzie to mamy gotowy produkt w postaci mapy do celów projektowych.

Można to zrobić szybko i byle jak, ale czy o to chodzi klientowi?

Czasu wymaga przeanalizowanie następujących zagadnień:

 

SIECI UZBROJENIA TERENU

Na działkach mocno zurbanizowanych, świeżo po zakupie nie ma gwarancji, że wszystkie media zostały naniesione w zasobach. Jednym z rozwiązań jest użycie wykrywacza. Za pomocą fal elektromagnetycznych jest możliwość wykrycia elementów przewodu, ale nie ma gwarancji, że to jest to czego szukamy. Może się okazać, że na działce są obiekty mocno emitujące te fale – wtedy pomiar będzie zakłócony i nieprawdziwy. Kolejnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie wywiadów branżowych. Wymaga to opracowanie stosownych wniosków i map. W wyniku zapytania w branżach otrzymamy odpowiedź, czy są jakieś sieci o których nie wiemy, ale też informacje co posiada dana branża. W przypadku kiedy uszkodzimy przewód, którego nie było na mapie, albo był źle naniesiony wtedy przesuwamy odpowiedzialność na gestora branżowego. Ostatnią możliwością jest wykonanie wykopów kontrolnych w podejrzanych miejscach. Niewątpliwie jest to niechętnie wykorzystywana możliwość.
Jeśli inwestycja wymaga przeprowadzenia uzgodnień – nie chodzi o przepisy, ale o zdrowy rozsądek wtedy namawiamy naszych klientów na wykonanie uzgodnień branżowych. Generuje to dodatkowy czas i pieniądze, ale należy się nad tym pochylić i dokonać właściwego wyboru.

 

GRANICE DZIAŁEK

Podstawą dobrej mapy do celów projektowych jest właściwy przebieg granic na Twojej działce. Właściwy, czyli taki, który odpowiada obecnym standardom i przepisom. Może się okazać, że granica pochodzi z wektoryzacji, a nie z danych pozyskanych w drodze pomiaru z odpowiednią dokładnością. Naszym zadaniem jest to zweryfikować, czy granica, którą mamy na mapie jest poprawna. Przepisy mówią, że w przypadku, gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru. Czy po pierwsze należy to sprawdzić, a następnie doprowadzić do pełnej zgodności. Często wiąże się to z dodatkowymi pracami geodezyjnymi – wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic i innych. Wiąże się to z sporymi dodatkowymi wydatkami. Niestety! Granica musi być pewna, że wyznaczyć budynek we właściwym miejscu na działce. Nawet w przypadku usytuowania budynku na działce powyżej 4,0 m zachęcamy, że geodeta państwu wypowiedział się na temat granic.

 

ELEMENTY OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

Do obiektów widocznych w terenie zaliczamy budynki, ogrodzenia, chodniki, itd. Zgłaszamy opracowanie mapy do celów projektowych i dostajemy z urzędu jakąś mapę. Żeby widzieć jaką posiada jakoś, trzeba dokonać pomiaru elementów w terenie, a potem porównać i odpowiednio postąpić. Można też założyć że to co jest na mapie jest ok i pomierzyć tylko to czego nie ma! Takie jest postępowanie najtańszych geodetów. Tanio nie da się zrobić dobrej mapy do celów projektowych. Wiele razy słyszałem o problemach z tego wynikających – zmiana w pozwoleniu na budowę. Kto za to wtedy zapłaci?
Geodeta musi państwu dać gwarancję, że teren na mapie odpowiada temu w rzeczywistości. Jedyną formą kontroli jest kompleksowy pomiar.

 

DAJEMY GWARANCJĘ, ŻE WYKONAMY POŻĄDNĄ SWOJĄ PRACĘ.