Cennik

Cennik usług geodezyjnych

# Rodzaj usługi geodezjnej Uwagi Cena netto [zł]
1 Wytyczenie budynku do 4 osi
każda kolejna oś
1000 zł
50 zł
2 Mapa do celów projektowych mapa do 1 ha (budowa domu, przyłacza, pozostałe) 1400 zł
3 Mapa do celów projektowych mapa powyżej 1 ha 900 zł / ha
4 Pomiar powykonawczy budnku inwentaryzacja powykonawcza budynku do PINB 1200 zł
5 Pomiar powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego, wodociągowego, gazowego 800 zł
6 Podział nieruchomości podział na dwie nowe działki
każda kolejna działka
3000 zł
700 zł
7 Wznowienie znaków granicznych do 4 punktów granicznych
każdy kolejny
1500 zł
200 zł
8 Rozgraniczenie nieruchomości do 4 punktów
każdy kolejny punkt
5000 zł
500 zł